CHƯƠNG TRÌNH WORKING HOLIDAY AUSTRALIA

Tuyển dụng vinhomes ocean park

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 • Căn cứ luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005.
 • Căn cứ luật Nhập cảnh ,xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014
 • Căn cứ nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.
 • Căn cứ Nghị định số 58/ 2013/ NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại Giao.
 • Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hànhThông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hò xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ hay còn gọi là chương trình Work and Holiday Australia:

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 1. Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam sang Australia lao động kết hợp kỳ nghỉ
 2. Công dân Australia sang Việt Nam lao động kết hợp kỳ nghỉ

ĐIỀU KIỆN CẤP THƯ GIỚI THIỆU

 1. Đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 31 tuổi
 2. Không có án tính theo quy định của pháp luật
 3. Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã hoàn thành ít nhất 02 năm đại học
 4. Chưa tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ hoặc Chương trình khác tương tự tại Australia

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL VISALAND

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: Globalvisaland@gmail.com

Hotline: 08.1800.1036